• RT98 poffertjes bakken, koninginnendag 2009
  • logo RT98
  • Persoonlijke sponsor van Frankie & Marinka
 

Publicaties en Downloads Anbi

Stichting Lion King Bali heeft de Anbi status sinds januari 2009 en is van rechtswege per 26 maart 2014 verlengd.

ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons bestuur. 

De ANBI status geeft de Stichting Lion King Bali ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u de ANBI gegevens.

Registratie:
Stichting Lion King Bali is geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8163.67.140
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37096053 
- met postadres: Alie Postmastraat 19, 1742 SR Schagen

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u in ons Meerjarig Beleidsplan 2015.pdf

Functies en namen van de bestuursleden:

Voorzitter: Gerrit Jan Knoeff

Secretaris: Estrelita Knoeff-Portier

Penningmeester: Inge Kremers-Buscop

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.

Activiteitenverslag:
De activiteiten vindt u in ons Jaarverslag 2015.pdf

Financiële verantwoording:

-  Balans Baten Lasten 2014 pdf