• Cheque uitreiking RT98
  • Persoonlijke sponsor van Frankie & Marinka
  • RT98 poffertjes bakken, koninginnendag 2009
 

Publicaties en Downloads Anbi

Stichting Lion King Bali heeft de Anbi status sinds januari 2009 en is van rechtswege per 26 maart 2014 verlengd.

ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons bestuur. 

De ANBI status geeft de Stichting Lion King Bali ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u de ANBI gegevens.

Registratie:
Stichting Lion King Bali is geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8163.67.140
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37096053 
- met postadres: Alie Postmastraat 19, 1742 SR Schagen

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u in ons Meerjarig Beleidsplan 2015.pdf

Functies en namen van de bestuursleden:

Voorzitter: Gerrit Jan Knoeff
Secretaris: Estrelita Knoeff-Portier
Penningmeester: Inge Kremers-Buscop

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.

Activiteitenverslag:
De activiteiten vindt u in ons Jaarverslag 2014.pdf

Financiële verantwoording:

-  Balans Baten Lasten 2013.pdf

-  Balans Baten Lasten 2014 pdf